HAPPINESS MANAGMENT, TEAMBUILDINGY, EVENTY

Smích je kořením života a dobrá nálada je polovinou úspěšného jednání. V práci člověk tráví třetinu života, proč ho tedy neprožít s úsměvem na tváři.

Lenka Angelika Tichá

Pozitivní nálada a dobré vztahy mezi kolegy na pracovišti jsou základním předpokladem pro tvůrčí atmosféru, která se projevuje na úspěšném rozvoji a celkových výsledcích společnosti. Faktory, které způsobují negativní postoj zaměstnanců mohou být různé. Přestože je atmosféra na pracovišti důležitá a projevuje se mimo jiné i na nemocnosti zaměstnanců, málokdy mají nadřízení nebo management čas a prostor se zabývat tím, jak se jejich lidé cítí a co by jim pomohlo k lepší psychické i fyzické kondici, která se zcela jistě odráží na fungování firmy. Přitom někdy stačí posílit kolektiv správně zvoleným a načasovaným teambuildingem nebo nasazením happiness managera. Ne nadarmo mají některé východní země ve vládě svého ministra štěstí ;)

Lenka Angelika Tichá

angelika.ticha@gmail.com

+420 604 236 757

Lenka Angelika Tichá © 2018 | design by dwgd.cz